Groep 1-2

WELKOM IN GROEP 1-2

Op het moment dat uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, mag hij/zij naar school. Vier jaar is een grote mijlpaal in het leven van uw kind. Dan stapt uw kind in de wereld die basisschool heet. Uw kind krijgt op obs de Wezeboom de kans om stapje voor stapje te wennen aan de nieuwe omgeving. Met wennen bedoelen wij: indrukken opdoen van de klas en de nieuwe omgeving. Natuurlijk mag uw kind voordat hij/zij vier jaar wordt al wat dagdelen op visite komen om zo een beetje vertrouwd te raken met de klas, de andere kinderen en de juf. De dag na de vierde verjaardag mag uw kind de hele dag naar school. Veel kinderen bezoeken de peuterschool voorafgaand aan de basisschool.

Het is voor veel ouders herkenbaar dat een kind zo rond het vierde jaar toe is aan een nieuwe uitdaging. Onze school biedt het kind daarvoor alle kansen. In groep 1 en 2 mag uw kind zingen, springen, knutselen en kleuren... en tijdens dit spel leert uw kind ongelooflijk veel. Natuurlijk betrekt de school U bij de ontwikkeling van uw kind. Ook wordt u betrokken bij de verschillende activiteiten. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met obs de Wezeboom. U kunt ons bereiken via: evelien.bos@wolderwijs.nl.

Groep 12  Groep 12  Groep 12  Groep 12 

Groep 12  Groep 12  Groep 12  Groep 12

 

EEN KLEUTER VRAAGT....

Mag ik spelen?

Bouwen, in de poppenhoek thee drinken

tekenen, plakken, kraaltjes rijgen

lekker kneden in de klei

lekker buiten in het zand

de wereld ontdekken

op mijn manier?  

 

Al spelende leer ik contacten leggen  

met vriendjes  

die trouwens ook willen spelen  

als ik speel  

leer ik heus wel veel!  

 

Ik ontwikkel me op allerlei gebied(en)  

maar het belangrijkste is toch  

dat ik ervan geniet!  

 

In mijn wereld kom ik van alles tegen  

ik leer tellen, maar ook delen  

Mag ik nu gaan spelen?  

 

Ik leer vooral op een goede manier  

hoe ik met anderen om hoor te gaan  

en dat is iets waar we eigenlijk  

allemaal voor moeten gaan  

Mag ik spelen?  

 

Het is zo belangrijk voor mij  

Mag ik spelen?

 

Nu??  

Mag ik spelen?  

 

Alsjeblieft??

Welkom in groep 1-2
Lees verder