Groep 3-4-5

Welkom in groep 3-4-5 

 

In groep 3-4-5 werken we met een strak lesrooster. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Dit lesrooster is voor de kinderen op het magneetbord, voor in de klas, zichtbaar.

Lesrooster  Lesrooster

We vertellen u iets over elke groep. Zij hebben alle drie, naast gezamenlijke, ook specifieke kenmerken.

Groep 3

In groep 3 gaan de kinderen verder met het leerproces rondom het (her)kennen van de letters en cijfers. Met Lijn3 leren wij de leerlingen alle letters van het alfabet aan en kunnen de kinderen al snel lezen en schrijven. In december zijn alle letters aangeboden en is het inslijpen begonnen.

Belangrijke informatie; Wij spreken de letters fonetisch (klanken) uit en begeleiden deze letters met een bijhorend gebaar.

Lijn 3  Lijn 3

Verder werkt groep 3 met de volgende methoden:

 • Aanvankelijk lezen = Lijn3
 • Rekenen = De Wereld in getallen (schrift)
 • Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
 • Begrijpend Lezen = Humpie Dumpie
 • Wereldoriëntatie = IPC

Op de woensdagmiddag is groep 3 nog vrij.

Groep 4

In groep 4 gaan we verder met het leerproces. Het leren lezen wordt vervangen door taallessen. Verder verwachten wij steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen. Het rekenen is, net als in groep 3, nog steeds in het werkboek. Echter gebruiken we de chromebook ook steeds meer om hier extra leerspellen en tafels op te oefenen.

Belangrijke informatie; Oefen de tafels ook thuis (tafels van 1 t/m 6 en 10).

Tafelkaart

Verder werkt groep 4 met de volgende methoden:

 • Taal en spelling: Staal groep 4
 • Rekenen = De Wereld in getallen (schrift)
 • Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
 • Begrijpend Lezen = Humpie Dumpie
 • Wereldoriëntatie = IPC

Op de woensdagmiddag is groep 4 nog vrij.

Groep 5

In groep 5 gaan we verder waar we in groep 4 geëindigd zijn. Vanaf deze groep gaan we ook werken met een weektaak. Hierop zien de kinderen wat er in de week van hen verwacht wordt. Ook krijgen de kinderen soms huiswerk mee. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de chromebook. De chromebook wordt nu ook ingezet voor het rekenen. Dit is digitaal en adaptief. Ook gebruiken zij de chrombook voor de vakken; begrijpend lezen, Engels en IPC. Ook maken zij gebruik van de programma’s Word en Teams (bij thuiswerken).

Chromebook

Alle leerlingen hebben een ‘eigen’ chromebook. 

Verder werkt groep 5 met de volgende methoden:

 • Taal en spelling: Staal groep 5
 • Rekenen = De Wereld in getallen (digitaal)
 • Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
 • Begrijpend Lezen = Nieuwsbegrip XL
 • Topografie = Topomaster
 • Engels = Groove Me
 • Wereldoriëntatie = IPC
 • HVO of GVO les

Belangrijke informatie; Oefen de tafels ook thuis (tafels van 1 t/m 10).

Tafelkaart

Groep 5 gaat elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school.

 

Belangrijk voor alle groepen: Blijf ook thuis lezen! Lees elke dag voor en/of laat uw kind (hardop) lezen. Goed kunnen lezen is erg belangrijk om de leerstof te kunnen begrijpen en eigen te  maken.

Groep 3-4-5 gaan op elke woensdag en vrijdag naar de gymzaal in Ruinerwold en krijgen hier les van een vakdocent gymnastiek. Het vervoer gaat met de bus.

 

DWIG  Lijn 3  Staal  Klinkers  HD  NB  IPC  Kwink  Groove me  HVO  Topo

 

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Marchien in de groep (marchien.scheper@wolderwijs.nl) en op donderdag en vrijdag is juf Hilda (hilda.bralten@wolderwijs.nl) in groep 3-4-5. Verder krijgen we ook nog ondersteuning van juf Marjorie en juf Saskia op de maandag, dinsdag en donderdag en van juf Natasja op de vrijdagochtend.

Mochten jullie vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

Welkom in groep 3-4-5
Lees verder