Groep 6-7-8

Welkom in groep 6-7-8

 

Ook in groep 6-7-8 wordt er met een strak rooster gewerkt. Alle kinderen hebben een weektaak en kunnen hier zelfstandig aan werken gedurende de week.

Weektaak

Dit betekent dat zij vanaf groep 6 leren te plannen wanneer zij wat op welke dag willen maken. Dit vraagt om verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de leerlingen. De kinderen krijgen ook elke week huiswerk mee. Dit varieert van leren van een toets of extra oefenstof.

Op het magneetbord staat aangegeven wat en wanneer er op die dag instructie- en bespreekmomenten zijn.

Planbord

De leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het plannen, lopen rond en geven extra instructie waar dit nodig is.

De groepen 6-7-8 werken met de volgende methoden:

 • Taal en spelling: Staal groep ..
 • Rekenen = De Wereld in getallen (digitaal)
 • Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
 • Begrijpend Lezen = Nieuwsbegrip XL
 • Studievaardigheden = Blits
 • Topografie = Topomaster
 • Engels = Groove Me
 • Wereldoriëntatie = IPC
 • HVO of GVO les

Alle leerlingen maken gebruik van een ‘eigen’ chromebook. Deze wordt veelvuldig gebruikt bij de vakken; rekenen, begrijpend lezen, topografie, Engels en IPC. Verder gebruiken de leerlingen onder andere Word, Powerpoint en Teams (oa bij het thuiswerken).

PC

Groep 6-7-8 gaan op elke woensdag en vrijdag naar de gymzaal in Ruinerwold en krijgen hier les van een vakdocent gymnastiek. Het vervoer gaat met de bus.

 

Groep 8 en Voortgezet Onderwijs (VO)

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs, meestal in Meppel. Zij organiseren, vaak in januari, open dagen die de kinderen met hun ouders kunnen gaan bezoeken. Ook is er een informatieavond voor de ouders in de Buddingehof (in januari). De VO-scholen stellen zich hier voor en laten hun kwaliteiten zien.

Hoe gaat dit nu allemaal in z’n werk?

Op school oefenen de kinderen, voor zover mogelijk, de vraagstelling van de eindtoets. We gebruiken hiervoor oude toetsen. In november worden de B8 Citotoetsen afgenomen. Net zoals bij andere toetsen wordt er extra aandacht geschonken aan de hiaten. In januari volgen nog de M8 toetsen. De volgende (en laatste) toets die de kinderen nog maken is de eindtoets in april/mei. Obs de Wezeboom gebruikt de eindtoets van Route 8.

Route 8

Advies basisschool:

Wij baseren ons advies op de volgende gegevens

 • Leerlingvolgsysteem Cito vanaf groep 6 (plaatsingswijzer)

Plaatsingswijzer

 • Rapporten (methode)
 • Werkhouding, motivatie en doorzettingsvermogen leerling
 • Overleg met IB en team

Hieruit volgt een voorlopig advies, waarmee de leerling al ingeschreven kan worden. Na de eindtoets volgt het definitieve advies, deze kan eventueel (naar boven) bijgesteld worden.

Op maandag en dinsdag is juf Natasja in de groep (natasja.nijland@wolderwijs.nl) en op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Rianne (rianne.tjarks@wolderwijs.nl) in groep 6-7-8. Verder krijgen we ook nog ondersteuning van juf Marjorie en juf Saskia op de maandag, dinsdag en donderdag en van juf Natasja op de vrijdagochtend.

Mochten jullie vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op.

DWIG  Staal  Klinkers  NB  Blits  IPC  Kwink  Groove me  HVO  Topo

 

 

 

Welkom in groep 6-7-8
Lees verder