Groep 7-8

WELKOM IN GROEP 7-8

In groep 7-8 motiveren wij het nog zelfstandiger werken van uw kind(eren). De kinderen leren verder werken met de weektaak, waarop alles vermeld staat wat zij in die week gaan doen. D.m.v. het gebruik van de 'zelfstandig-werken-blokjes' willen wij de kinderen stimuleren en motiveren om zelf te bepalen hoe zij willen werken.

Blokje

Ook het hulp vragen en bieden aan anderen vinden we belangrijk, zodat de kinderen niet te afhankelijk van de leerkracht hoeven te zijn. De leerkracht heeft op deze manier tijd om instructie te geven aan de andere groep of om individuele begeleiding te bieden aan kinderen die dit nodig hebben. De kinderen mogen hun werk vaak zelf nakijken. Zij zijn dus zelf ook verantwoordelijk voor het leren, naast de leerkracht. Samen leren en samen werken is een belangrijk onderdeel in onze groep.

De volgende vakken komen bij ons aan bod; - Rekenen - Taal en spelling - Lezen - Begrijpend Lezen - IPC (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek) - Topografie - Verkeer - Engels - Muziek, drama en sova - Gymnastiek - Werkstukken - Spreekbeurt/boekbespreking - Handvaardigheid en tekenen - Schooltv weekjournaal

Kast

Ook krijgen de kinderen geregeld huiswerk mee. Dit kan leren voor een toets zijn of opdrachten bij een vakgebied.

Groep 8;

Wat deze groep nu extra speciaal maakt, is dat de kinderen (en ouders) een keuze gaan maken naar welk vervolgonderwijs (VO) zij willen. De school geeft hierin een advies, qua niveau. Ook maken de kinderen hiervoor een Eindtoets. Voor de kinderen (en ouders) is dit best een spannend moment. Aan het einde van het schooljaar komt tot slot nog het volgende aan bod; - Schoolkamp naar Ameland/............... - Musical en natuurlijk het afscheid van groep 8 van onze school.

Groep 78

U kunt ons bereiken via: natasja.nijland@wolderwijs.nl en/of rianne.tjarks@wolderwijs.nl

 

Welkom in groep 7-8
Lees verder