Stichting Wolderwijs

Obs de Wezeboom valt onder Stichting Wolderwijs.

Klik hier om naar de site van Stichting Wolderwijs te gaan.

Logo Wolderwijs

 

AVG Wolderwijs

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft stichting Wolderwijs een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is de persoon die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De FG van stichting Wolderwijs is Martijn Jansen. Hij is bereikbaar op het volgende e-mailadres: mjansen@flexfg.nl.

Documenten mbt AVG:

- Privacyreglement

- Privacyreglement leerlingen

- Reglement sociale media leerlingen