Over ons

BEREIKBAARHEID

Obs de Wezeboom

Schoolstraat 28

7961 NJ Oosteinde

Tel:              0522-481330

E-mail:        directeur.wezeboom@wolderwijs.nl

 

ONZE SCHOOL

School School School School School

 

ALGEMENE VISIE: KIND CENTRAAL!

School

Waar staan we voor!

Professionele leerkrachten die leerlingen coachen en begeleiden in het zelfstandig, zelfredzaam en zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien.

Via stimulerende interactie leren wij de leerlingen om hun eigen gedrag te sturen en het beste uit zichzelf te halen.

Je mag zijn wie je bent!

De voorwaarden die wij hiervoor scheppen zijn:

 • Leerkrachten die in ontwikkeling blijven

 • Uitdagen en inspirerende leeromgeving

 • Een veilige (leer)omgeving

 • Respectvol gedrag op school. Hieronder verstaan wij:

  • Zelfrespect hebben

  • In dialoog gaan met elkaar

  • Waardering hebben voor elkaar (empowerment)

  • Aandacht hebben voor elkaar

  • Nieuwsgierig zijn naar elkaar toe

  • In kunnen leven in anderen

 

ONS MOTTO

Motto

ONZE SPEERPUNTEN

 School School School  School School  School School

 School   School   School

 

ONS SCHOOLPLEIN

Plein  Plein  Plein  Plein  Plein  Plein 

Plein  Plein       HET SPEELVELDJE         Plein  Plein

 

ONZE BIBLIOTHEEK

Bibliotheek   Bibliotheek

 

Obs de Wezeboom is een erkend leerbedrijf.

Plein

 

MEER INFORMATIE OVER ONZE SCHOOL VINDT U IN ONZE SCHOOLGIDS (bij documenten)