KC Ruinerwold

KC RUINERWOLD

Obs de Dissel, cbs de Arendsvleugel en obs de Wezeboom hebben de handen ineengeslagen voor een nauwe samenwerking in de kinderopvang in Ruinerwold. De kinderopvang heeft een neutraal karakter en zal verder gaan onder de naam Kindcentrum Ruinerwold. Op KC Ruinerwold wordt zowel onderwijs als opvang aangeboden.

Kinderopvang Ruinerwold biedt liefdevolle kinderopvang afgestemd op de behoefte van het kind. Een plek waar een kind zich op zijn/haar eigen tempo kan ontwikkelen.

 

Alles op een rij over Kindcentrum Ruinerwold:

- Er wordt gewerkt volgens een pedagogisch werkplan.

- Er zijn 2 groepen 0-4 jaar (kinderdagverblijf en peuterarrangement) en 4-12 jaar (buitenschoolse opvang).

- Dagelijks een aanbod voor peuters in de vorm van een peuterarrangement (bekend als peuterspeelzaal).

- De opvang is inclusief voeding, luiers en activiteiten.

- Kinderen die gebruik maken van de naschoolse opvang worden gehaald van school door de medewerkers van Kinderopvang Ruinerwold.

- Er is een mooie buitenspeelplaats waar kinderen veilig kunnen spelen.

- Sportvelden in de nabijheid van de locatie.

- De locatie bevindt zich in een groene omgeving.

- Er is een nauwe samenwerking met de scholen; obs de Dissel, cbs de Arendsvleugel en obs de Wezeboom.

- Er wordt gewerkt met het VVE-programma Onderbouwd (voor- en vroegtijdse educatie).

- Er wordt gewerkt met een uitdagend naschools activiteiten aanbod.

Veel aandacht voor taalontwikkeling en leesplezier in samenwerking met de bibliotheek.

 

KC WW

 

INTEGRAAL KINDCENTRUM (algemeen)

Sinds schooljaar 2015-2016 heeft Stichting Wolderwijs 4 Kindcentra in de brede scholen.

Kindcentra Wolderwijs heeft meerdere kinderdagverblijven in Ruinen, Ruinerwold, Zuidwolde en de Wijk. Deskundige pedagogische medewerkers geven je kind liefdevolle zorg, bieden een vaste dagstructuur en stimuleren de ontwikkeling van je kind. Het kinderdagverblijf heeft een team van gediplomeerde pedagogisch medewerkers. De opvang is een aanvulling op de opvoeding thuis wat inhoudt dat de kinderen kunnen doen wat ze thuis gewend zijn. Er is structureel contact met de ouders en de zorg en activiteiten worden (in overleg) afgestemd op de leeftijd en interesses van het kind. De peuters die gebruik maken van kinderopvang in de ochtend, nemen deel aan het programma van het peuterarrangement. Tijdens de ochtend wordt een VVE programma aangeboden. Het "spelenderwijs leren" van en met elkaar vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. 

Buitenschoolse opvang (bso) is de verzamelnaam van alle opvang voor kinderen van 4 - 12 jaar, die buiten de reguliere schooltijden valt. Er zijn verschillende varianten van buitenschoolse opvang: Naschoolse opvang De school gaat uit. Tijd voor plezier en avontuur! Eerst even uitblazen met een kop thee of glas drinken en tijd om het verhaal van de dag te vertellen. Daarna spelen met wie en wat je wilt. Binnen, buiten of meedoen aan de sport- of culturele activiteiten. Ontspanning is het uitgangspunt. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier onder het toeziend oog van onze professionele pedagogisch medewerkers. De opvang wordt geboden van schoolbel tot 18.30 uur. Voorschoolse opvang Op alle locaties bieden wij voorschoolse opvang aan. Deze opvang is van 7.30 tot 8.30 uur en geeft je kind nog even de ruimte om te ontspannen voordat de school begint. Meestal wordt er een spelletje gedaan met andere kinderen of is er nog even tijd om te spelen. Indien gewenst is het ook mogelijk om nog een ontbijt te nuttigen. Opvang tijdens vakanties Het gebeurt maar zelden dat de vakantiedagen van school naadloos aansluiten op die van je werk. Kindcentra Wolderwijs biedt uitkomst in de vorm van vakantie opvang. Onze bso’s zijn er voor kinderen van vier tot twaalf jaar oud, waarbij we bij de indeling van de kinderen rekening houden met de diverse leeftijden. Er worden uiteenlopende activiteiten en uitstapjes georganiseerd. Het spelenderwijs leren van en met elkaar vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt, maar dat wil zeker niet zeggen dat het geen vakantie is!

Voor meer informatie klik STICHTING KINDCENTRA WOLDERWIJS