Aanmelden

Als uw kind 4 jaar is, kan het naar de basisschool. Als u overweegt om uw kind bij ons op school aan te melden, stellen wij het op prijs wanneer u met uw zoon/ dochter op school komt kennismaken. Voor die kennismaking kunt u een afspraak maken, ongeveer twee maanden voordat uw kind 4 jaar wordt. U kunt dan de sfeer op school proeven, uw zoon/ dochter kan kennismaken met toekomstige klasgenootjes en leerkrachten. 
De directeur zal u informeren over de gang van zaken op school en natuurlijk kunt u uw vragen stellen. Ook ontvangt u de schoolgids. Als u besluit uw kind in te schrijven, worden de gegevens van de leerling opgenomen in de leerlingenadministratie.

Aanmeldformulier obs De Wezeboom

Ook als uw kind ouder is dan 4 jaar, is hij of zij (in principe) welkom op onze school. Ook hierbij stellen wij het op prijs om eerst kennis te maken.

Verder zullen wij eerst informatie vergaren van de vorige school waar uw kind vandaan komt. Op basis van deze gegevens nemen wij een weloverwogen besluit om, in belang van uw kind, wel of niet te besluiten tot toelating op onze school.