OR

De ouderraad richt haar activiteiten met name op vieringen (Sinterklaas, Kerst), op het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten, culturele activiteiten, de inrichting van de school en de schoolomgeving, de aanschaf van bijzondere schoolbenodigdheden en de organisatie van de oud papier acties. Jaarlijks organiseert de ouderraad een zakelijke ouderavond waarop verantwoording wordt afgelegd. De OR is te bereiken via: or.wezeboom@wolderwijs.nl.