Missie

Elk kind moet zich thuis kunnen voelen op onze school en vertrouwen hebben in de leerkrachten. We vinden het heel belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan. Immers, daardoor kunnen de kinderen zich ten volle ontwikkelen. Van groot belang voor een gezonde, brede ontwikkeling van de kinderen is het bevorderen van hun verantwoordelijkheidsgevoel. Daarom is in onze schoolorganisatie dagelijks tijd ingeruimd voor zelfstandig werken. Het kenmerkende hiervan is dat de kinderen werken zonder voortdurende hulp van de leerkracht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen werk. Ze moeten leren plannen en keuzes te maken.

Onze visie op leren:
Leren is een voortdurend en gepersonaliseerd proces waarbij verbindingen in de hersenen worden gelegd en verstevigd. We bouwen in dit proces voort op kennis, vaardigheden en inzicht, verdiepen deze inzichten en kunnen deze in verschillende contexten toepassen. We richten ons hierbij continue op het leren van kinderen en het plezier in leren.

Visie

Onze visie sluit aan bij de motto van Stichting Wolderwijs, namelijk;    WOLDERWIJS ONTWIKKELT…

 Wij staan voor:
Professionele leerkrachten die leerlingen coachen en begeleiden in het zelfstandig, zelfredzaam en zelfverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Via stimulerende interactie leren wij de leerlingen om hun eigen gedrag te sturen en het beste uit zichzelf te halen. Je mag zijn wie je bent! 
De voorwaarden die wij hiervoor scheppen zijn:
- Leerkrachten die in ontwikkeling blijven
- Uitdagen en inspirerende leeromgeving
- Een veilige (leer)omgeving
- Respectvol gedrag op school.
Hieronder verstaan wij:
o Zelfrespect hebben
o In dialoog gaan met elkaar
o Waardering hebben voor elkaar (empowerment)
o Aandacht hebben voor elkaar
o Nieuwsgierig zijn naar elkaar toe.
o In kunnen leven in anderen