IPC

Vanaf schooljaar 2018-2019 is De Wezeboom een IPC school.

IPC is een curriculum voor zaakvakken en een onderwijsconcept dat werkt met duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s. Van Missie naar Mars tot Circus en van Red de wereld tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen uit het basisonderwijs enthousiast en betrokken te maken.

Elk thema sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap. 

Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk?

We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking.
Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt? Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.

Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.Zie voor meer informatie de IPC website: www. ipc-nederland.nl.