KC Kindcentra

Stichting Wolderwijs werkt nauw samen met Kindcentra Wolderwijs. Op de 4 brede scholen zijn deze centra gevestigd.
De dichtstbijzijnde voor obs de Wezeboom is gevestigd bij obs de Dissel in Ruinerwold.
Adres: Dijkhuizen 68a, 7961 AM Ruinerwold 

Voor meer informatie over Stichting Kindcentra Wolderwijs en over de aanmeldingsprocedure, tarieven, plaatsingsmogelijkheden, kinderopvangtoeslag van de overheid etc. kunt u contact opnemen met Jeanine Blokzijl.
E: kindcentra@wolderwijs.nl
T: 0522-820970 / M: 06-38318755
www.kindcentra.wolderwijs.nl

Vervoer naar en van De Wezeboom
In overleg met Kindcentra Wolderwijs kan er vervoer geregeld worden naar en van onze school.

Doomijn kinderopvang

We werken ook samen met Doomijn Kinderopvang. Zij verzorgen ook de voor- en naschoolse opvang in Ruinerwold/Oosteinde. Met hun busje brengen en halen zij kinderen naar/van De Wezeboom.
Hun locatie is hetzelfde als onze Kindcentra; Dijkhuizen 68a, 7961 AM Ruinerwold.
Via hun site vindt u meer informatie; www.doomijn.nl.