Groepen

In 2023-2024 is de groepsindeling als volgt.

Groep 1-2

Leerkracht is juf Meggy en juf Annegré (woensdagochtend).

Groepsinformatie:
In groep 1-2 werken we thematisch met lessen uit de methode ‘Onderbouwd’.
Met behulp van de handpoppen die in de ‘Lettervilla’ of ‘Rekenflat’ wonen, bieden we de kinderen taal- en rekenactiviteiten aan.

Elke handpop staat voor een eigen ontwikkeldoel, zoals;
- Arie de Letterkanarie leert de kinderen de letters.
- De aapjes Hak en Plak leren de kinderen woorden en zinnen hakken en plakken.
- Mien de Meetmuis leert de kinderen alles over meten
- Tante Truus houdt van netjes en leert de kinderen onder andere seriëren en sorteren.
Zo heeft elke handpop zijn eigen doel, dat voor de kinderen herkenbaar is. 

Per week maken de kinderen 2 werkjes. Een knutselwerkje en een werkje met ontwikkelingsmateriaal. De kinderen plannen dit, samen met de juf, in op het planbord. Ze kiezen zelf op welke dag ze het werkje willen maken.

Elke dag, na de kring, kijken wie er een werkje moet maken. De kinderen die geen werkje hoeven te maken, mogen dan op het kiesbord aangeven wat zij willen doen. Lekker spelen in de huishoek, de bouwhoek, rekenen in de rekenhoek, een spelletje uit de kast, tekenen of iets anders.

Vanaf maart begint groep 2 alvast met voorbereidend werk voor groep 3.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de sociale ontwikkeling van de leerling door onder andere de methode Kwink. De activiteiten van Kwink richten zich op het wederzijds vertrouwen, weerbaarheid en sociale vaardigheid op school en in de klas.
Twee keer in de week krijgen de kinderen bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. We maken dan gebruik van ons mooie, grote schoolplein of het speellokaal met diverse gymtoestellen.

Peuterochtenden

Als je bijna 4 bent, mag je al bijna naar de basisschool. Om de overgang van peuterschool naar kleuterklas zo soepel mogelijk te laten verlopen hebben wij eens in de maand een leuke peuterochtend. Dit is op een donderdag van 10 tot 12 uur en papa, mama of de oppas mogen er gezellig bij blijven. Zo kan je kijken hoe het er aan toe gaat in onze groep 1-2 en kan je alvast een beetje wennen.

Groep 3-4-5

Leerkracht is juf Amber en juf Esther (WPO-student, maandag en dinsdag).

Groepsinformatie:
In groep 3-4-5 werken we met een strak lesrooster. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat alle leerlingen de aandacht krijgen die zij nodig hebben. Dit lesrooster is voor de kinderen op het magneetbord, voor in de klas, zichtbaar.
We vertellen u iets over elke groep. Zij hebben alle drie, naast gezamenlijke, ook specifieke kenmerken.

Groep 3

In groep 3 gaan de kinderen verder met het leerproces rondom het (her)kennen van de letters en cijfers. Met Lijn3 leren wij de leerlingen alle letters van het alfabet aan en kunnen de kinderen al snel lezen en schrijven. In december zijn alle letters aangeboden en is het inslijpen begonnen.

Belangrijke informatie; Wij spreken de letters fonetisch (klanken) uit en begeleiden deze letters met een bijhorend gebaar.

Verder werkt groep 3 met de volgende methoden:
- Aanvankelijk lezen = Lijn3
- Rekenen = De Wereld in getallen (schrift)
- Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
- Begrijpend Lezen = Humpie Dumpie
- Wereldoriëntatie = IPC
Op de woensdagmiddag is groep 3 nog vrij.

Groep 4

In groep 4 gaan we verder met het leerproces. Het leren lezen wordt vervangen door taallessen. Verder verwachten wij steeds meer zelfstandigheid van de leerlingen. Het rekenen is, net als in groep 3, nog steeds in het werkboek. Echter gebruiken we de chromebook ook steeds meer om hier extra leerspellen en tafels op te oefenen.

Belangrijke informatie; Oefen de tafels ook thuis (tafels van 1 t/m 6 en 10).

Verder werkt groep 4 met de volgende methoden:
- Taal en spelling: Staal groep 4
- Rekenen = De Wereld in getallen (schrift)
- Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
- Begrijpend Lezen = Humpie Dumpie
- Wereldoriëntatie = IPC
Op de woensdagmiddag is groep 4 nog vrij.

Groep 5

In groep 5 gaan we verder waar we in groep 4 geëindigd zijn. Vanaf deze groep gaan we ook werken met een weektaak. Hierop zien de kinderen wat er in de week van hen verwacht wordt. Ook krijgen de kinderen soms huiswerk mee. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de chromebook. De chromebook wordt nu ook ingezet voor het rekenen. Dit is digitaal en adaptief. Ook gebruiken zij de chromebook voor de vakken; begrijpend lezen, Engels en IPC. Ook maken zij gebruik van de programma’s Word en Teams (bij thuiswerken).
Alle leerlingen hebben een ‘eigen’ chromebook. 

Verder werkt groep 5 met de volgende methoden:
- Taal en spelling: Staal groep 5
- Rekenen = De Wereld in getallen (schrift en digitaal)
- Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
- Begrijpend Lezen = Nieuwsbegrip XL
- Topografie = Topomaster
- Engels = Groove Me
- Wereldoriëntatie = IPC
- HVO of GVO les
Belangrijke informatie; Oefen de tafels ook thuis (tafels van 1 t/m 10).

Belangrijk voor alle groepen: Blijf ook thuis lezen! Lees elke dag voor en/of laat uw kind (hardop) lezen. Goed kunnen lezen is erg belangrijk om de leerstof te kunnen begrijpen en eigen te  maken.

Groep 6-7-8

Leerkracht is juf Natasja (maandag en dinsdag) en juf Rianne (woensdag, donderdag en vrijdag).

Groepsinformatie:
Ook in groep 6-7-8 wordt er met een strak rooster gewerkt. Alle kinderen hebben een weektaak en kunnen hier zelfstandig aan werken gedurende de week.

Dit betekent dat zij vanaf groep 6 leren te plannen wanneer zij wat op welke dag willen maken. Dit vraagt om verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij de leerlingen. De kinderen krijgen ook elke week huiswerk mee. Dit varieert van leren van een toets of extra oefenstof.

Op het magneetbord staat aangegeven wat en wanneer er op die dag instructie- en bespreekmomenten zijn.
De leerkrachten begeleiden de leerlingen bij het plannen, lopen rond en geven extra instructie waar dit nodig is.

De groepen 6-7-8 werken met de volgende methoden:
- Taal en spelling: Staal groep ..
- Rekenen = De Wereld in getallen (schrift en digitaal)
- Schrijven = Klinkers (schrijfletters)
- Begrijpend Lezen = Nieuwsbegrip XL
- Studievaardigheden = Blits
- Topografie = Topomaster
- Engels = Groove Me
- Wereldoriëntatie = IPC
- HVO of GVO les
Alle leerlingen maken gebruik van een ‘eigen’ chromebook. Deze wordt veelvuldig gebruikt bij de vakken; rekenen, begrijpend lezen, topografie, Engels en IPC. Verder gebruiken de leerlingen onder andere Word, Powerpoint en Teams (oa bij het thuiswerken).

Groep 8 en Voortgezet Onderwijs (VO)

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs, meestal in Meppel. Zij organiseren, vaak in januari, open dagen die de kinderen met hun ouders kunnen gaan bezoeken. Ook is er een informatieavond voor de ouders in de Buddingehof (in januari). De VO-scholen stellen zich hier voor en laten hun kwaliteiten zien.

Hoe gaat dit nu allemaal in z’n werk?

Op school oefenen de kinderen, voor zover mogelijk, de vraagstelling van de eindtoets. We gebruiken hiervoor oude toetsen. In november worden de B8 Citotoetsen afgenomen. Net zoals bij andere toetsen wordt er extra aandacht geschonken aan de hiaten. In februari maken de leerlingen de doorstroomtoets van Route 8. Hierna volgt een definitief advies.

In maart worden de leerlingen aangemeld op de school naar hun keuze.