Documenten

Hieronder vindt u diverse belangrijke documenten van obs De Wezeboom.
Mocht u hier vragen over hebben of u mist iets, neem dan gerust contact met ons op.

Schoolgids obs De Wezeboom
Jaarplanner 2023-2024

Schoolplan
Schooljaarplan
Schooljaarverslag
School OndersteuningsProfiel (SOP)

Verder beschikt de school over diverse kwaliteitskaarten mbt taal, rekenen, ICT etc. Momenteel zijn deze kaarten nog in ontwikkeling.
Bij interesse, neem gerust contact met ons op.