Verlof (aanvragen)

Uw kind kan een vrijstelling krijgen voor gewichtige omstandigheden zoals een huwelijk of begrafenis van bloedverwanten of aanverwanten of een verhuizing van het gezin. De schooldirecteur moet hiervoor toestemming geven.
U kunt de vrijstelling aanvragen d.m.v. een aanvraagformulier.
Bij het maken van plannen voor vakantie en uitstapjes dient u rekening te houden met het vakantierooster. Slechts in zeer bijzondere gevallen kan buiten de normale schoolvakantie verlof gegeven worden. In de leerplichtwet zijn duidelijke regels met betrekking tot het vakantieverlof vermeld.  

Bijzondere omstandigheden zijn:
-        Sterfgevallen in de familie
-        Ernstige ziekte van ouders
-        Het voldoen aan een wettelijke verplichting
-        Het voldoen aan verplichtingen voortvloeiend uit godsdienst of geloofsovertuiging
-        Verhuizing
-        Huwelijk van bloedverwanten t/m de 3e graad (opa/oma)
-        25, 40, 50, 60 en 70 jarig ambts- c.q. huwelijksjubileum van familie t/m de 3e graad
-        Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen. (U moet dan een werkgeversverklaring overleggen)

Verlofformulier