Coördinatoren

Locatiecoördinator en stagebegeleider

Natasja Nijland is locatiecoördinator. Zij voert bepaalde taken uit voor de directeur en is aanspreekpunt op school. Op de vrijdagochtend is zij vrij geroosterd voor deze taken. Tevens is zij onze stagebegeleider. Natasja onderhoudt de contacten tussen de leerscholen en begeleidt stagiaires binnen onze school.

Intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator

Saskia de Boer  is intern begeleider en hoogbegaafdheidscoördinator. Zij coördineert de zorg voor de kinderen op school en coördineert het proces rondom (hoog)begaafdheid. Haar IB-werkdag is dinsdag. 

ICT coördinator

Juf Meggy en juf Saskia zijn onze ICT coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijke deel op ICT gebied, de computers op school en het beheer van het computernetwerk. Het technische beheer is in handen van “Heutink ICT” uit Woerden.

BHV-er en EHBO-er

Juf Natasja en juf Saskia zijn BHV-er. Zij zorgen er voor dat er een goed ontruimings- en inruimingsplan aanwezig is/zijn en zij organiseren ontruimingsoefeningen (minimaal 2). Tevens bewaken zij dat de school aan de eisen voldoet die de brandweer hieraan stelt. Beide zijn tevens gediplomeerd EHBO-er.

Preventiemedewerker

Juf Saskia is preventiemedewerker. Zij houdt zich bezig met alle zaken die te maken hebben met het Arbobeleid.

Taal- leescoördinator

Juf Natasja is taal-en leescoördinator. Zij zorgt ervoor dat onze schoolbibliotheek up-to-date is en coördineert het beleid op taal- en leesgebied in onze school. Zij houdt ons op de hoogte van activiteiten op het taal- en leesgebied.

NME coördinator

Juf Natasja is NME-coördinator. Zij regelt de projecten rond natuur- en milieueducatie.

Rekencoördinator

Juf Rianne is rekencoördinator. Zij coördineert het beleid op rekengebied.

Sportcoördinator

Juf Marjorie is sportcoördinator. Zij coördineert alles rondom de sportactiviteiten op school.

Techniek- en cultuurcoördinator

Juf Rianne is techniekcoördinator en cultuurcoördinator. Zij plant techniekochtenden in rond een bepaald thema. Ook houdt zij ons op de hoogte van activiteiten op het gebied van techniek en op het gebied van culturele activiteiten.

IPC coördinator

Juf Amber is IPC-coördinator. Zij is de coördinator van het leren binnen onze school.